Broekem 49, 3740 Bilzen, BE
+32 (0) 478 030479
info@screentime-consult.be

Schermtijd, gamen, computertijd, social media veranderen ons en onze kinderen.

Zorg snel voor  actie en kies voor een goede aanpak!

NEGATIEVE Gevolgen
van Schermgebruik:

School- en leerproblemen

 • Concentratieproblemen 
 • Verminderde cognitieve vermogens

Medische problemen

 • Oog- en kijkproblemen 
 • De ontwikkeling van de nek en rug 
 • Vruchtbaarheidsproblemen 
 • Hartproblemen 
 • Kanker?

‘Niet-goed-in-je-vel’ gevoel

 • Psychisch welbevinden 
 • Slaapproblemen 
 • Problemen met conditie en  fitheid
 • Overgewicht
 • Nomophobie

POSITIEVE Gevolgen van Schermgebruik:

Informatietoegang

 • Snel en overal toegang
 • Eenvoudige routplanning

Communicatie

 • Snelle communicatie
 • Deelname aan sociale groepen
 • Geen onnodige verplaatsing
 • Makkelijk bestellingen plaatsen
 • Internet bankieren

Het nieuwe leren en werken

 • Snelle werkprocessen en communicatie
 • Milieubewust (weinig/geen papier)
 • Hybride leren
 • Smartphones als hulpmiddel
 • Entertainment

Wat is Screentime-consult?

Screentime-consult is een interdiscipliniare organisatie voor hulp/zorg aan iedereen die problemen ervaart met schermtijd:

 • ouders van baby’s, peuters en kleuters
 • ouders of verzorgers van jonge kinderen
 • ouders of verzorgers van jongeren
 • scholen of werkgroepen die zich richt op problematiek met schermen
 • opleidingen, instituten, etc.
 • bedrijven die problemen hebben met werknemers met teveel schermtijd
 • etc.

Screentime-consult combineert know-how uit de medische wetenschap, psychologie, pedagogische wetenschap, learning sciences, en sociale readaptatie wetenschap om u gefundeerd advies te geven of samen met u een traject voor oplossing uit te stippelen.

meer informatie over de gevolgen van screentime

Wat doen wij?

Problemen met schermtijd, media, gaming, etc.? Wij helpen u het probleem op te lossen samen met experts en uitgaande van recent wetenschappelijk onderzoek.

Individueel consult: Je ondervindt zelf nadelen van je teveel aan schermtijd, mediagebruik, etc. We geven u individueel advies en kunnen ook samen met u aan een nieuwe ontwikkeling werken tijdens een bepaalde periode.

Ouderconsult: Je zit als ouder met het probleem dat je kind(eren)/jongere(n) nadeel ondervinden van teveel schermtijd en je krijgt het moeilijk onder controle. Onze experts bespreken met u aangepaste oplossingen.

Familieconsult / Ouder-kind consult: Je wil als ouder met je kind het probleem van de schermtijd ontrafelen en samen zoeken naar een oplossing onderbegeleiding van onze experts. Je komt samen op consult en we geven u een passende oplossing.

Advies en concrete begeleiding in traject: Na een intakegesprek of kennismakingsgesprek waarin we een concrete oplossingsroute voorstellen, kunnen we u korte of langere trajecten aanbieden waarin we samen met u en uw gezin/organisatie bouwen aan een duurzame oplossing.

Teamconsult: Uw team/bedrijf ondervindt gevolgen van schermtijd op de motivatie, gezondheid, cognitieve prestaties, etc. van het team. Onze experts analyseren uw concrete situatie en werken een oplossing van uw case uit. Ook hier is een begeleidingstraject door experts mogelijk.

Workshops: Onze experts komen bij u aan huis of in uw bedrijf, en werken samen met u aan oplossingen. We observeren de beperkende invloeden in uw concrete situatie en zorgen voor passende oplossingen.

Keynotes: Uw organisatie wil een overtuigend verhaal en boeiend onderzoek kennen over de voor- en nadelen van onze media, schermtijd, en de evoluties daarin. Wij brengen u een boeiende en rijk geillustreerde keynote.

Bedrijfsadvies: Wij tekenen samen met u een bedrijfsbeleid uit om problemen rond screentime, media, etc. onder controle te krijgen en zo verdere gevolgen als demotivatie, lagere productiviteit of burnout van uw personeel te voorkomen.Problemen met schermtijd, media, gaming, etc.? Wij helpen u het probleem op te lossen samen met experts en uitgaande van recent wetenschappelijk onderzoek.

Wat kan u verwachten?

Onze experts hebben de hoogste specialisaties. Op basis daarvan maken wij samen met u een grondige analyse van de situatie en het ervaren probleem. Wij geven u concreet, individueel advies en een plan van aanpak. Indien u wenst, begeleiden wij u in een langer traject. Wij kunnen u gericht doorverwijzen.

Wij leren u de schermproblematiek positief te benaderen en de nodige balans te realiseren om het probleem op te lossen. Wij kunnen u daarbij helpen met gericht advies, coaching, instrumenten, specifieke software of hulpmiddelen.

Tarieven

€ 35 voor een startgesprek/ consult om te kijken hoe wij u verder kunnen helpen.
Een volledige intake kost € 72,60  (1 à 2u). Een standaardtraject bestaat uit 3 à 4 consults.  


Voor begeleidingstrajecten of ander advies worden tarieven op voorhand afgesproken na de intake.
Er zijn bepaalde verzekeringen of hospitalisaties die mogelijk een terugbetaling organiseren dus raadpleeg u polissen.

Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten. U bent vrij snel aan de beurt. Indien u bij een expert niet snel kan starten, verwijst het systeem u automatisch door naar een andere expert.

Annuleren van een afspraak:
Als u verhinderd bent, dient u minimaal 24u op voorhand de expert via mail (info@screentime-consult.be) of op zijn persoonlijke GSM te verwittigen. Voor een laattijdige geannuleerde afspraak mag de expert €50,- aanrekenen.

Wie zijn wij? 

Al onze experts zijn specialisten in coaching van individuen, teams, socialisatieprocessen, humane interactie en informatietechnologie, leerprocessen en het gebruik van IT in werk en leren
(hybride, on-/offline).

Dr. Mien Segers

Mien studeeerde psychologie en pedagogische wetenschappen. Zij is doctor in de pedagogische wetenschap. Zij heeft 30 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en werknemers in diverse contexten.

Zij is expert opvoedingsondersteuning en bedrijfsopleidingen.

Mr. Wibran Dochy

Wibran studeerde sociale readaptatiewetenschappen. Hij specialiseerde in onderzoek naar gaming en sociale integratie. Daarna studeerde hij criminologie en specialiseerde zich in verder in business management.

Hij is expert “ gaming en readaptatie “.

Waar zijn wij?

In Bilzen of bij u thuis.

Standaard gaat een consult door in onze kantoren: Broekem 49 in Bilzen. Wij kunnnen ook een consult bij u thuis laten doorgaan ( + verplaatsingkost: 30€). Dat doen we binnen de regio Zuid- en Midden Limburg. Woont u verder, dan kan u best met ons eerst contact opnemen voor een individuele afspraak.
Plan uw route

Wanneer EEN AFSPRAAK maken?

10 Signalen

Wanneer u onderstaande signalen waarneemt kunt u best zo snel mogelijk een afspraak maken met screentime-constult.be

Schermtijd gaat dagelijkse activiteiten beïnvloeden. Schermen zorgen voor problemen met bedtijd, maaltijden, dagelijkse communicatie, werk en/of school.

Er wordt meer tijd besteed aan virtuele vrienden dan omgang met echte mensen face-to-face.

Schermtijd is de hoofdactiviteit die een goed gevoel geeft.

Schermen zijn een belangrijke oorzaak van conflicten thuis of op het werk.

Je merkt dat er meer en meer tijd online wordt doorgebracht.

De kwaliteit van het werk lijdt onder de schermtijd.

Tijdens (school-)werk gaat men al snel over op het controleren van persoonlijke emails, het bekijken van sportuitslagen, iets persoonlijks kopen op Amazon of Bol, etc.

Men voelt zich niet goed en/of onrustig als je je smartphone thuis laat.

Men doet vrij weinig of niet aan sport en lichaamsbeweging.

Familie en vrienden klagen over de hoeveelheid tijd die men online doorbrengt.

Men heeft geprobeerd om het gebruik van schermen te verminderen, maar zonder succes.

Overtuigd?

Vragen?

Voor vragen stuur een mailtje naar info@screentime-consult.be of stel u vraag hieronder.